Co obejmuje szkolenie bhp

Właściwie każdy pracodawca musi zorganizować swoim pracownikom szkolenia po przyjęciu do pracy. Szkolenia bhp ppoż powinna przeprowadzać osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. W wypadku szkoleń dotyczących bhp zapis jest dość ogólny.

Ustawodawca nie precyzuje, aby musiała być to osoba, która ukończyła dokładnie sprecyzowane studia z zakresu bhp. Musi mieć doświadczenie zawodowe i znać branżę, w której będzie przeprowadzać szkolenie. W dodatku musi ukończyć kurs metodyczny lub wykazać, że w trakcie swoich dowolnych studiów miała zajęcia pedagogiczne. Ogólnie rzecz biorąc to pracodawca decyduje, komu powierza przeprowadzenie szkolenia. W praktyce zwykle wynajmuje firmę, która świadczy usługi bhp i to w niej pracują specjaliści, którzy mogą przeprowadzić szkolenie. Jeżeli chodzi o szkolenia przeciwpożarowe sprawa wygląda nieco przeciwnie. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkolenia jest inspektor ochrony przeciwpożarowej, czyli osoba, która ukończyła specjalny kurs dla inspektorów. Dodatkowo szkolenie przeprowadzić może inżynier pożarnictwa albo specjalista ochrony przeciwpożarowej. Zarówno szkolenia bhp, jak i przeciwpożarowe muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia pracownika. Szkolenia bhp należy odnawiać co dwa lub co trzy lata. W niektórych firmach szkolenia dla kadry kierowniczej odnawia się co 5 lat. Uzależnione jest to od branży i stanowiska pracy. Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są raz. Ustawodawca nie podaje żadnego terminu ważności. Wielu pracodawców organizuje jednak szkolenia przeciwpożarowe cyklicznie. W szczególności w dużych zakładach pracownikom przypomina się o podstawowych zasadach i drogach ewakuacyjnych. Na prawdę często też organizuje się próbny alarm przeciwpożarowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie ewakuacji. Duże firmy, które zatrudniają kilkanaście albo więcej osób na prawdę bardzo często wiążą się z określoną firmą, która para się wszystkimi szkoleniami pracowników. Obsługa bhp obejmuje wówczas też szkolenia z udzielania pierwszej pomocy lub czasowe porady dla pracodawców, jeśli pojawi się w firmie jakaś konkretna sprawa, która wymaga konsultacji ze specjalistą bhp.

Więcej informacji na stronie: usługi bhp łęczyca.