Księga identyfikacji

Tworzenie księgi znaku

Przy zakupie logo Istnieją 2 drogi. Można powierzyć przygotowanie powszechnego logotypu i na tym się skończy, niemniej jednak można się zdecydować na to, ażeby zamówić kompleksową księgę identyfikacji. Księga identyfikacji wizualnej jest księgą, która opisuje aspekty powiązane z logo oraz dodatkowo innymi znakami graficznymi, przykładowo z logotypem, czyli z dwoma wersjami z samą lub ikoną graficzną oraz dodatkowo z tak zwanym klaunem.

Dzięki stosownej identyfikacji wizualnej firma zacznie odzyskiwać nowych klientów a czy, którzy przekonali się o jej jakości, będą chętni do tego, ażeby dalej z nią pozostać.
Cena księgi może być różna. To wszystko zależy od osób, które będą ją przygotowywały razem z logo. Im większa po angielsku, tym wyższa będzie cena. Im mniejsza, tym bardziej budżetową można to rozwiązać. Księga znaku logo powinna poprawnie w każdym przypadku zawierać te same elementy, ale księgi mogą się od siebie różnic w zależności od tego, jakiego logotypu dotyczą, bo wiadomo, że w jednym roku nie będzie takich elementów, jak w innym, Zatem siłą rzeczy nie będą one opisane w księdze i będzie mniej obszerna, a w przeciwnym wypadku bardziej obszerna. Księga wizerunku firmy obejmie nie tylko logotyp, niemniej jednak także inne materiały drukowane, ulotki, banery, banery internetowe, wizytówki i wszystko to, co będzie fizycznie bądź również poprzez sieć internetu wykorzystywane do szeroko rozumianej reklamy takich firmy. Podstawowa i rozszerzona księga znaku różnią się od siebie, ponieważ ta pierwsza zawiera te podstawowe elementy, jak zresztą sama nazwa wskazuje, jednakże i rozszerzona obejmuje też inne elementy, które stanowią już takie totalne zabezpieczenie dla firmy na wypadek, gdyby chciała przyszłości rozszerzyć zasięg we własnejej reklamy albo swojego działania o inne aspekty. Np w danym momencie nie wprowadzamy formatu wideo, ale to nie znaczy, że za rok czy 2 lata nie postanowiły wprowadzić takiego formatu, a wtedy musimy mieć jasne wytyczne co do tego, w jaki sposób ten format ma być demonstrowane i ogólnie rzecz ujmując zrealizowany. Dlatego też rozszerzone księgi znaków są w tym bardzo pomocne, bo w problematycznej sytuacji w każdej sytuacji możemy do nich sięgnąć i wszystkiego się dowiedzieć. Dzięki temu nie popełniamy błędów.
Zobacz również: również zobacz.