Co robi notariusz

Z usług, które świadczą notariusze w łodzi korzystać będą wszyscy ci, którzy sprzedają albo kupują dom albo mieszkanie. Notariusz będzie także pośredniczyć przy umowach darowizny, spisywaniu testamentu lub przepisywaniu domu lub mieszkania na inną osobę za swojego życia. Wszystkie kancelarie notarialne w łodzi zatrudniają także aplikantów, czyli osoby, które przyuczają się do zawodu i są podczas aplikacji.

Ci zajmują się przygotowaniem dokumentacji, sprawdzają, czy dana nieruchomość nie jest zadłużona i jak wygląda jej księga wieczysta. Klient, który płaci notariuszowi za zlecenie, kupuje sobie w głównej mierze spokój. Notariusz łódź piotrkowska sprawdzi za niego, czy z nieruchomością wszystko w porządku pod względem prawnym. Powinno się prócz tego pamiętać, że jeżeli już kupi się lub przyjmie w spadku nieruchomość z zadłużeniem, będzie należało je spłacić. Dlatego warto w trakcie przyjmowania testamentu dowiedzieć się, czy ażeby na pewno z przejęciem majątku nie wiąże się również przejęcie długu. U notariusza można również spisać umowy małżeńskie i zawrzeć intercyzę. Należy pamietać o tym, że zgodnie z polskim prawem umowę intercyzy w każdym momencie zawiera się przed notariuszem. Jest sporządzana w formie aktu notarialnego i jedynie wtedy będzie bardzo ważna i wiążąca dla stron. Najczęściej intercyza jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa, ale nie za każdym razem musi tak być. Małżeństwo zawsze może zdecydować się na to, by podpisać intercyzę. Rolą notariusza jest dowiedzieć się, jakie są wymagania stron, przygotować umowę, zaprezentować ją i w przyszłości być świadkiem tego, jak strony ją podpisują. Obecnie za intercyzę płaci się 400 pln netto. Jeśli dodać do tego odpisy i opłatę za podatek, który jest obowiązkowy, można sporządzić taki dokument za mniej więcej 600 pln. Wiele małżeństw decyduje się na rozdzielność majątku ze względów praktycznych. O ile któreś z małżonków w spółce odpowiada całym majątkiem, nie będzie równocześnie tracić majątku drugiego małżonka, jeżeli biznes się nie powiedzie. Pomiędzy osób zamożnych intercyza jest bardzo powszechna i nie budzi negatywnych skojarzeń.

Zobacz także: kancelarie notarialne w łodzi.