Uprawnienia budowlane – wymagania

Uprawnienia w biznesie budowlanej podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy, dlatego warto zastanowić się o zapisaniu się na egzamin. Musimy natomiast pamiętać o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, składa się z dwóch części, a mianowicie z części pisemnej, czyli testu, jak także z części ustnej, która zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną. Co więcej, do takiego egzaminu mogą podejść wyłącznie osoby, które spełniają oczekiwania ustalone w przepisach prawa budowlanego, które dotyczą zarówno wykształcenia kierunkowego, jak też należycie długiego stażu w zakresie prac budowlanych czy także projektowania.

Kwalifikacje i uprawnienia w branży budowlanej – co powinno się mieć świadomość tego?
Branża budowlana cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego wiele ludzi myśli o rozszerzeniu swoich kwalifikacji a także kompetencji. Z pewnością dobrym krokiem będzie pozyskanie uprawnień budowlanych, pamiętajmy jednak o tym, że ażeby zdać taki egzamin należy być przede wszystkim bardzo dobrze przygotowanym. Dlatego też warto skorzystać z usług firm, które między innymi posiadają listę pytań, które mogą pojawić się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane. Z pewnością zapoznanie się z takimi pytaniami zwiększa nasze szanse na pozytywne zdanie obu części egzaminu, doa zatem zarówno części pisemnej, jak też ustnej. Należy również dodać, że uprawnienia to zwyczajnie certyfikat, który wydawany jest w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej, który uprawnia nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w obrębie kierowania robotami budowlanymi albo też projektowania, w zależności od wybranej dziedzinie uprawnień. Uprawnienia to dwa główne rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. W obrębie tych dwóch kluczowych dziedzinie charakteryzuje się także szereg specjalności, a więc np specjalności inżynieryjną, która dzieli się na specjalność mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną, kolejową, drogową. Jest to także specjalność instalacyjna, która dotyczy urządzeń, instalacji a także sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych, jak też sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych czy gazowych.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.