Badania okresowe budynków – jakie usługi

Okresowe badania techniczne obiektów są obowiązkowe dla właścicieli, zarządców oraz moderatorów budynków o różnym przeznaczeniu, a zatem w głównej mierze budynków mieszkalnych, ale także usługowych czy użytku publicznego. Warto dodać natomiast o tym, że przegląd budowlany Toruń powinien być wykonywany przez kompetentnego inspektora budowlanego, który posiada nie tylko i wyłącznie odpowiednie uprawnienia, niemniej jednak również kwalifikacje a także doświadczenie w zakresie wykonywania przeglądów technicznych różnych obiektów. Warto wspomnieć też o tym, że najmniejsze elementy oraz zasady dotyczące wykonywania takich przeglądów technicznych obiektów zawarte są w poszczególnych ustawach przepisów budowlanych, które donoszą w głównej mierze o czterech głównych rodzajach okresowych badań technicznych obiektów.

Okresowe badania techniczne budynku – co trzeba mieć świadomość tego?
Przede wszystkim okresowe badania techniczne podzielone są na cztery główne kategorie, które zostały wyróżnione w ustawie prawa budowlanego. Co za tym idzie, jest to badanie odbywające się dwa razy do roku, badanie odbywające się co roku, jak również co pięć lat. Czwarta kategoria to badania, które muszą być zrobione za każdym razem, jeżeli tylko dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia budynku czy również awarii instalacji wykorzystywanej w takim obiekcie. Co za tym idzie, przegląd budowlany Toruń tyczy się nie tylko i wyłącznie ogólnego stanu technicznego obiektu, z wyróżnieniem walorów estetycznych danego obiektu, niemniej jednak także weryfikowania kondycji oraz stanu poszczególnych instalacji używanych w budynku. Co za tym idzie, inspektorzy budowlani sprawdzają w głównej mierze stan instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej czy także sanitarnej. Warto mieć na uwadze także o tym, że każdorazowo po wykonaniu takiego przeglądu technicznego czy kontroli niezbędne jest, ażeby inspektor budowlany sporządził protokół, który powinniśmy przechowywać w książce obiektu, aby w każdym momencie posiadać pod ręką wszelkie protokoły. Takie protokoły na prawdę bardzo często zawierają zalecenia dotyczące poprawy określonych elementów budynku. Ponadto, przegląd budowlany Toruń dotyczy także weryfikowania stanu instalacji piorunochronnej, którą trzeba wykonywać co pięć lat.

Zobacz: przegląd budowlany Toruń.